Perbekel

I Ketut Sujana

Banten Caron Sasih

  • 02 Juli 2016
  • Dibaca: 947 Pengunjung
Banten Caron Sasih

Untuk Warga Desa Adat Tegak

Bantuen Caru Sasih dan Caru Kasiratan Rah

 

 

DESA PAKRAMAN TEGAK

KECAMATAN KLUNGKUNG

KABUPATEN KLUNGKUNG

 

CARU SASIH lan KESIRATAN RAH

 

 

 

 

 

 

 

Om Swastiastu,

          Antuk Kawentenan pikobet ring Desa Adat sekadi mangkin, akeh Krama Desa sane Keni Penyungkan, biyute, lan sane tyosan. Malarapan antuk indike sekadi asapunike manut kadi wewilangan Prajuru Desa lan Jro Mangku Desa ring Sesangkepan rahina Whaspati Umanis Sinta mangde Krama Desa ngemargiyang Pecaruan Sasih lan Caru Kesiratan Rah.

Punika awinannya tunas tityang ring Semeton Krama Desa Sareng sami mangde nyarengin ngemargyang yasa kerti skale lan niskale.

Luire;

1.    Mareresik ring soang-soang paumahan, mrajan  lan palemahan siosan

2.    Mulat Sarire, nyikiang pikayunan lan angge ngaptiang mangde Desa lan krame Desa sami nemonin kasukertan.

3.    Ngelaksanayang yasa kerti sajeroning pemargi caron sasih lan caru kasiratan rah, sane jage kemargiyang ring rahina Soma Kliwon Landep (Tilem Sadha, 4 Juli 2016) manut sekadi dudonan, luiripun :

a.         Mapiuning lan nunas tirtha ring Pura Dalem lan Pura Prajapati,

b.        Pecaruan ring Catus Pata Desa (15.00 wita)

c.         Mapiuning ring Pura Puseh nunas kerahajengan lan kerahayuan (17.00 wita)

d.        Ngemargyang caron sasih ring :

 

 

Soang-soang Paumahan (18.00 wita) :

 

 

 

 

 

 

Ring Sanggah Kamulan

Munggah :

-   Peras Pejati

-   Segehan 5 tanding

 

 

 

 

 

Ring Natah

Munggah :

-  Segehan 4 tanding

 

 

 

 

Ring Lebuh

Nancebang Sanggah Cucuk, munggah Banten :

 

 

 

 

-        Tumpeng putih 5 bungkul mewadah don kaumbang lan don telujungan, Iwak nia rumbah gile, kekomoh, lawar siap putih mtatakan kau bulu, jejatah calon agung pade 5 katih, Raka-raka, Geti-geti, pisang ratu, Tuak arak yeh anyar mewadah sujang, malih nasi takilan iwaknie taluh bukasem megantungang ring sanggah cucuk. Sambat:

Sang Kale Dengen

-        Ring Sor Sanggah Cucuk Segehan manut dina Angkepan

(12 tanding) ulamnie Lawar siap putih tetabuhan Tuak arak yeh anyar lan api takep

 

 

          Sekadi punika daging pemargi Pecaruan sane pacang kemargyang, tunas tiang ring Krama Desa Sami mangde nyarengin ngemargyang yase kerti melarapan antuk maturan sahe sidan. Ngawit sakeng pecaruan ring catus pate ngantos mapiuning ring pura Puseh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

 

 

 

 

 

T T D

 

Prajuru Desa

 

                                     
kosong
  • 02 Juli 2016
  • Dibaca: 947 Pengunjung

Pengumuman Lainnya

Cari Pengumuman